Program Liturgic

Program liturgic Octombrie 29, 2014
Duminica și în sărbători cu cruce roșie
08.00 - 11.30
Utrenie, Acatist, Sfânta Liturghie